Podílejte se na tématech konference

Staňte se řečníkem na konferenci a sdílejte své odborné názory nebo zkušenosti. Můžete zahájit nové téma k diskuzi nebo se odborně vyjádřit k již stanoveným tématům. Uvítáme všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do vodohospodářské diskuze.

Registrujte se od 15. července do 18. srpna 2024.

registrovat se

Podmínky

  • Přednášky mají vyhrazený čas
    20 minut včetně diskuze.
  • Příspěvky do sborníku mají maximálně 6 stran a minimálně 2 strany formátu A4.
  • K registraci přiložte název autorského příspěvku s krátkým abstraktem obsahu.
  • Od 15. července 08:00 do 18. srpna 23:59 2024 budou probíhat registrace.
zapojte se

Podílejte se autorským příspěvkem

Registrujte se od 15. července do 18. srpna 2024. K registraci přiložte název autorského příspěvku s krátkým abstraktem obsahu ve formátu PDF.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
get in touch

Contact our support team if you have more questions